Nivon


Welkom op de website van NIVON Heiloo.

Op deze website vindt u het cursusaanbod voor het komende seizoen.
Als u belangstelling heeft voor een onze activiteiten, dan klikt u deze aan.

Voor opgave en meer informatie kunt u contact opnemen met Reina Mulder,
telefoon 072-5333127 of u vult het opgaveformulier in en klikt op verzenden.

Voor informatie over Geologie-activiteiten kunt u bellen met Paula Aelbers,
telefoon 072-5336123.

Andere belangrijke of NIVON-websites kunt u vinden onder links.
Klik hier uw belangstelling aan


Cursusseizoen 2017-2018

Algemene activiteiten

Geologie activiteiten

Links


Locaties activiteiten

Onze activiteiten vinden plaats in het Trefpunt, Abraham de Boishof 2, te 1852 EZ Heiloo.
Dit zijn o.a. kunstgeschiedenis, mandalagroep, papierknipkunst, lezingen algemeen, geologie (lezingen, excursies, praktijk).

De praktijk bijeenkomsten van de Geologiegroep vinden plaats in de Paulusschool, De Hucht 6, 1851 ZC Heiloo.