JAARVERGADERING

Op deze avond kunt u zich uitspreken over onze activiteiten van het afgelopen jaar. Wij hopen dat er Nivonleden zijn, die ons af en toe eens willen ondersteunen met onze activiteiten.

 

Datum: donderdag 27 maart 2018
Locatie: 't Trefpunt aan het Abraham du Boishof 2 te Heiloo
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
 
Wij kijken deze avond vooruit naar het volgend seizoen 2018/2019.
Hebt u ideeën voor dit nieuwe seizoen, geef deze dan door aan één
van onze bestuur- of werkgroepsleden.
 
 

HIER kunt u zich AANMELDEN of meer INFORMATIE opvragen.